Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izdelavo in dobavo gasilskega vozila - zaključeno!
Datum objave: 17.9.2014 | Rok oddaje: 3.10.2020
Razpisna dokumentacija za izbiro izvajalca za izdelavo in dobavo gasilskega vozila AC 24/60 s posadko 1+2

Datum oddaje ponudbe: 03. 10. 2014 do 12.00 ure;
Odpiranje ponudb v sejni sobi Občine Polzela, 03. 10. 2014 ob 13.00 uri
Dokumenti: