Medgeneracijski tabor Fiesa 2014
15.9.2014
Medgeneracijsko društvo Oljka je letos organiziralo Medgeneracijski tabor, ki je potekal od 18. 08.
do 23. 08. 2014 v Počitniškem domu občine Slovenj Gradec v Fiesi.
Poleg članic Medgeneracijskega društva  Oljka se je na razpis, ki je bil objavljen v našem  lokalnem  časopisu,  prijavilo lepo število odraslih in otrok različnih starosti.
Namen tega medgeneracijskega tabora je bil povezovanje različnih generacij in pridobivanje izkušenj
v medgeneracijskih odnosih.
Strokovno delo na taboru je spremljala in vodila ga. Mihaela, delavka iz Osnovne šole Polzela.
Počitniški dnevi Medgeneracijskega  tabora so potekali po ustaljenem ritmu, po skupni jutranji
telovadbi je sledilo kopanje na plaži in razne ustvarjalne delavnice
Skupne večere smo popestrili z raznimi družabnimi igrami in zapeli ob zvokih harmonike.
Privoščili smo si tudi izlet in se z ladjico Solinarka odpeljali  na panoramsko vožnjo  ob obali do
hrvaške meje, kar je bilo posebno doživetje.
V soboto smo zaključili naše druženje in vsak od nas je odšel domov s svojo zbirko vtisov in najljubših spominov. Nekaterim so bili najljubši družabni večeri, drugim zaupnost v skupini,
tretjim petje in ples, ali ustvarjalne delavnice. Vsem pa so bile skupne obljube, da bodo stara in na novo stkana prijateljstva živela še naprej.

Prav zato je medgeneracijski tabor pomemben projekt, ki dejansko prispeva h kvalitetnejšim
medčloveškim odnosom v današnji družbi in želim si , da bi postal stalen.

Marjana Šmajs