Javni razpis:»NABAVA NOVE TRIBUNE ZA ŠPORTNO DVORANO POLZELA «
Datum objave: 2.10.2018 | Rok oddaje: 10.10.2018

V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik
 
Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti »NABAVA NOVE TRIBUNE ZA ŠPORTNO DVORANO POLZELA «.

Dokumenti: