Javni razpis za obnovo cest v Občini Polzela za leto 2016 - ZAKLJUČENO
Datum objave: 14.3.2016 | Rok oddaje: 22.3.2016
RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI


ZA IZBOR IZVAJALCA
za gradnjo objekta:
 

» OBNOVA CEST V OBČINI POLZELA 2016«Povabilo k oddaji ponudbe
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju, Občina Polzela vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo po zahtevah iz razpisne dokumentacije.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v postopku javnega naročanja.

Oddaja javnega naročila se vodi na podlagi 30. a člena, v povezavi s 24. členom  Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 ter 18/11: v nadaljevanju ZJN-2),  

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku najkasneje do torka, 22. marca, do 8.00 ure v tajništvo Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
 
Dokumenti: