Razpis - sanacija občinskih cest po žledu 2014 - zaključeno!
Datum objave: 17.7.2014 | Rok oddaje: 16.8.2014
Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila male vrednosti za izbor izvajalca za "sanacijo občinskih cest po žledu 2014"
Dokumenti: