Javni razpis: Gradnja pločnika ob R3 - 694/1268 z oznako »Pločnik Polzela – UTM«
Datum objave: 25.7.2018 | Rok oddaje: 8.8.2018
Polzela, 25. 7. 2018
Številka:  430-7/2018
Rok oddaje:8.8.2018 do 10.00 ure


Gradnja pločnika ob R3 - 694/1268 z oznako
»Pločnik Polzela – UTM«V skladu določili Zakona o javnem naročanju ZJN-3(Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) in na podlagi obvestila o javnem naročilu naročnik
 
Občina Polzela, Malteška cesta 28,  3313 Polzela

vabi zainteresirane ponudnike, da podajo ponudbo v skladu z dokumenti za oddajo javnega naročila male vrednosti »Pločnik Polzela - UTM«.

Več...

Dokumenti: