V medgeneracijskem centru skrbijo tudi za računalniško opismenjevanje
20.6.2018
V medgeneracijskem centru na Polzeli smo se poleg drugih aktivnosti vključili v Vseslovensko akcijo Simbioz@ e- pismena Slovenija in organizirali tri brezplačne računalniške delavnice, ki so potekale v strnjeni obliki 14., 15. in 16. maja 2018 v sodobno opremljeni računalniški učilnici Osnovne šole Polzela pod vodstvom koordinatorja delavnice Roberta Roglja in v sodelovanju učencev prostovoljcev.

Udeleženci različnih generacij smo se tekom izobraževanja spoznali z osnovnimi orodji, ki nam jih ponuja operacijski sistem Windows, uporabo interneta in nekaterih spletnih aplikacij.
Računalniške delavnice so bile dobro obiskane, udeleženci smo poleg prijetnega druženja, pridobili koristne informacije o enostavni uporabi računalnika in varni rabi interneta, hkrati smo prispevali svoj delež k uresničitvi cilja, akcije Simbioze k večji računalniški pismenosti v Sloveniji in s tem pridobili naziv Simbioza šole.

Marjana Šmajs