JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2018
Datum objave: 22.5.2018 | Rok oddaje: 20.8.2018
Polzela, 22. 5. 2018
Številka: 011-1/2018-7


Na podlagi 8. člena Odloka o priznanjih Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela, Uradne objave, št. 2/18) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja


JAVNI RAZPIS
ZA ZBIRANJE PREDLOGOV
ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE POLZELA V LETU 2018

več...


Dokumenti: