NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNIN V NAJEM - ZAKLJUČENO!
Datum objave: 16.4.2014 | Rok oddaje: 16.4.2014
- Objavljeno, 16. 4. 2014

Namera o oddaji nepremičnin v najem – parc. št.  928/10 (ID507187) in parc. št. 306/5 (ID 4332224) obe v k. o. 992 Polzela