JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za člana Sveta Medobčinske splošne knjižnice Žalec – predstavnika soustanovitelja
Datum objave: 22.5.2018 | Rok oddaje: 5.6.2018
Polzela, 22. 5. 2018
Številka: 011-1/2018-9


Občani Občine Polzela
Interesne organizacije, s sedežem v Občini Polzela


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov
za člana Sveta Medobčinske splošne knjižnice Žalec – predstavnika soustanovitelja

več...

Dokumenti: