JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Polzela in njihove namestnike
Datum objave: 22.5.2018 | Rok oddaje: 5.6.2018
Polzela, 22. 5. 2018
Številka: 011-1/2018-8


Politične stranke
Druge organizacije občanov v občini
Občani Občine Polzela


Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov
za predsednika in člane Občinske volilne komisije Občine Polzela in njihove namestnike

več..

Dokumenti: