Projekt "Živeti z demenco - podpora v domačem okolju"
9.5.2018
VABILO
na predavanja o demenci


za občane Spodnje Savinjske doline: občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec

Z demenco se na tak ali drugačen način pogosto srečujemo, zato je zelo pomembno, da na tem področju krepimo svoja znanja in izkušnje.  Še posebej je to pomembno za svojce, neformalne oskrbovalce in strokovne delavce pri oskrbi oseb z demenco.
Potrebno je tudi ozaveščanje posameznih poklicnih skupin, kot so: uslužbenci v bankah, poštah, trgovinah v lokalnem okolju, saj je tovrstno znanje izjemnega pomena za zagotavljanje prijaznih storitev osebam z demenco.Lokacija: Dom II. slovenskega tabora Žalec, Aškerčeva 9 a, Žalec
Ponedeljek, 21. maj 2018, ob 18.00 uri
Uvod v demenco, vrste demenc, obravnava demence
Predavateljica: nevrologinja mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

Torek, 22. maj 2018, ob 18.00 uri
Komunikacija in odzivanje na nepredvidljive reakcije oseb z demenco
ter način komunikacije z osebami z demenco
Predavateljica: psihologinja dr. Veronika Kragelj
Predavanje traja 2 šolski uri, nato bo možnost razprave s predavateljico. Udeležba je brezplačna.


Izvajalec projekta »Živeti z demenco – podpora v domačem okolju« je Dom ob Savinji Celje, skupaj s partnerji v projektu. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje.
Dodatne informacije:  DOM OB SAVINJI, Jurčičeva 6, 3000 Celje  
Kontaktna oseba: Mateja Pavlič, 03 427 95 06 ali krepitevspomina@domobsavinji.si


Ob podpori županov Spodnje Savinjske doline  vas prijazno vabimo k sodelovanju!
                                             

Bojana Mazil Šolinc
Direktorica Doma ob Savinji
Vodja projekta »Živeti z demenco –   podpora v domačem okolju«