Redna letna skupščina Medgeneracijskega društva Mozaik generacij Polzela
12.4.2018
V petek, 6. aprila 2018, je v Domu upokojencev Šenek potekala redna letna skupščina Medgeneracijskega društva Mozaik generacij Polzela.

Društvo šteje že osemdeset članov in skoraj petdeset od teh se je skupščine udeležilo. Medse smo povabili tudi župana Občine Polzela, Jožeta Kužnika, predsednico Društva upokojencev Polzela Gertrudo Terčak in direktorico Doma upokojencev Evo Lenko.

Najprej je bil na vrsti uradni del: dnevni red, odprtje skupščine, izvolitev organov skupščine ter vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017. Ker sta bili predsednica in blagajničarka opravičeno odsotni, so to podale njune namestnice in članica nadzornega odbora. Zatem je sledil še plan dela in finančni plan za tekoče leto 2018. Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti. Župan je v svojem nagovoru pohvalil delo našega društva in posebej poudaril, da ima pri tem velike zasluge naša predsednica, Marjana Šmajs. Skupaj smo ji pisno poslali pozdrave in ji zaželeli hitro okrevanje. Druženje smo po pogostitvi zaključili v sproščenem in prijateljskem vzdušju.

Milena Beloševič