PROJEKT GOSTUS 2018
11.4.2018
Projekt gostus se ukvarja z ustvarjanjem in izboljšanjem nepozabnih izkušenj.
Gostoljubnost je umetnost predvidevanja potreb in je temeljna sestavina za vsak uspeh.

Projekt se bo izvajal na štirih lokacijah: VRANSKO, POLZELA, ŽALEC IN BRASLOVČE (pomlad in jesen 2018).

Teme delavnice: MENEDŽMENT, GOSTOLJUBNOST, KOMUNIKACIJA, PODJETNIŠTVO

Več informacij:

www.gostus.org in gostus2018@gmail.com