Javni poziv za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Polzela
Datum objave: 11.4.2018 | Rok oddaje: 31.12.2018
Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav v občini Polzela (Polzelan, uradni poročevalec Občine Polzela št. 3/2018), objavlja Občina Polzela


 
Javni poziv
za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav
na območju Občine PolzelaI. Predmet razpisa

Sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) - individualnih ali skupinskih, velikosti do 50 PE (populacijskih ekvivalentov) v Občini Polzela.

II. Upravičenci do sredstev

(1) Do nepovratnih sredstev za namen sofinanciranja so upravičeni investitorji:
-    fizične osebe s stalnim prebivališčem v Občini Polzela in
-    pravne osebe s sedežem podjetja v Občini Polzela
za obstoječe stanovanjske objekte in druge objekte, ki odvajajo odpadne fekalne vode (v nadaljevanju enote) na delu območja Občine Polzela, kjer z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Polzela ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja.

več...
Dokumenti: