Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine v občini Polzela za leto 2018 - ZAKLJUČEN
Datum objave: 3.4.2018 | Rok oddaje: 20.4.2018
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) in Pravilnika  o sofinanciranju objektov kulturne dediščine v Občini Polzela ( Polzelan, poročevalec občine Polzela, uradne objave št. 5/2017), občina Polzela objavlja


Javni razpis za sofinanciranje objektov kulturne dediščine  v občini Polzela za leto 2018

1. Naziv in sedež podeljevalca sredstev:

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, telefon: 03- 70 33 200, e-naslov: obcina.polzela@polzela.si.

2.  Namen javnega razpisa:

Predmet sofinanciranja po tem pravilniku so akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito objektov kulturne dediščine, ki so razglašeni za kulturni spomenik ali drugo dediščino, restavratorske in sanacijsko-konservatorski posegi na objektih kulturne dediščine in redno vzdrževanje objektov kulturne dediščine in njihove okolice.

več...

Dokumenti: