SKUPŠČINA ZVEZE ŠPORTNIH DRUŠTEV POLZELA
18.3.2017
V četrtek, 16. marca 2017, ob 18. uri je bila na gradu Komenda prva skupščina pod novim vodstvom. Skupščine so se udeležili vsi predstavniki in delegati športnih društev in klubov.

Po pozdravu vseh prisotnih je predsednik Ivi Kapitler pozdravil tudi goste: Mateja Sitarja, vodja programa športa v Občini Žalec, podžupana Igorja Pungartnika in Lidijo Praprotnik, samostojno strokovno delavko na Občini Polzela.

Delovni predsednik Tomaž Satler je skupščino vodil po že vnaprej predlaganem dnevnem redu. Po poročanju poročil za leto 2016 je bila tudi točka potrditev novega pravilnika o podeljevanju športnih priznanj na področju Občine Polzela. Delegati športnih društev so pravilnik soglasno potrdili in je s tem tudi prišel v veljavo. Po končani skupščini je sledila mala pogostitev in sproščen klepet na temo športa v prihodnje.

Ivi Kapitler