DOLGOROČNA RAZVOJNA STRATEGIJA OBČINE POLZELA 2017 - 2027 - VABILO NA DELAVNICE
17.3.2017
V prejšnji številki Polzelana smo opozorili na to, da Občina Polzela pripravlja Dolgoročno strategijo razvoja Občine Polzela za obdobje od leta 2017 do 2027, katere namen je doseči čim višjo kvaliteto življenja prebivalcev Občine Polzela. Poudarili smo, da je ključni pomen pri pripravi le-te sodelovanje lokalne javnosti in v ta namen objavili vprašalnik, da pridobimo vaše poglede in mnenja o stanju in dogajanju v občini. Vsem, ki ste vprašalnih izpolnili iz vrnili na naš naslov, se najlepše zahvaljujemo.

Ker bo strategija predstavljala smernice za sprejemanje strateških odločitev na področju dolgoročnega razvoja Občine Polzela želimo, da se kar najbolj sklada z vizijami in mnenji občanov.

V ta namen pripravljamo delavnice na različne teme, ki se dotikajo vseh, ki v tej občini živijo in v okviru katerih želimo zbrati vaša mnenja o Občini Polzela in sveže ideje za razvoj ki nas bodo vodile v uspešno prihodnost.

Delavnice bodo potekale NA GRADU KOMENDA, V PROSTORIH EKO MUZEJA HMELJARSTVA IN PIVOVARSTVA po naslednjem urniku:

•    ponedeljek, 20. 3. 2017, ob 18. uri, bo potekala delavnica na temo:
RAZVOJ KULTURNIH, ŠPORTNIH IN
IZOBRAŽEVALNIH DEJAVNOSTI V OBČINI POLZELA


•    torek, 21. 3. 2017, ob 18. uri, bo potekala delavnica na temo:
CIVILNA ZAŠČITA, ZDRAVJE, SOCIALA IN MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE V OBČINI POLZELA

•    sreda, 22. 3. 2017, ob 18. uri, bo potekala delavnica na temo:
TURISTIČNA IN GOSTINSKA DEJAVNOST V OBČINI POLZELA

•    ponedeljek, 27. 3. 2017, ob 18. uri, bo potekala delavnica na temo:
STANJE IN RAZVOJ NA PODROČJU OKOLJA IN PROSTORA, STANOVANJSKE PROBLEMATIKE IN PROMETA V OBČINI POLZELA

•    torek. 28. 3. 2017, ob 18. uri, bo potekala delavnica na temo:
PODJETNIŠTVO, KMETIJSTVO IN TRG DELA V OBČINI POLZELA

Predviden čas za izvedbo delavnice je 1 ura.

Plan delavnic (za vsako delavnico se teme navezujejo na posamezno področje):
1.    predstavitev projekta izdelave Celostne razvojne strategije Občine Polzela 2017-2026
2.    predstavitev rezultatov analize ankete občanov Občine Polzela, ki je bila izvedena v januarju in februarju 2017 in predstavitev glavnih tem delavnice
3.    delavnica: iskanje prednosti in slabosti Občine Polzela ter kratkoročne in dolgoročne priložnosti in nevarnosti za Občino Polzela po posameznih prej določenih temah
4.    razprava in zbiranje predlogov za kratkoročne in dolgoročne projekte in izboljšave na posameznih področjih

Bodite del prihodnosti Občine Polzela tudi vi!

Veseli bomo, da se delavnic udeležite v čim večjem številu.

Alenka Kočevar