NAGRADE ZA FOTOGRAFSKI NATEČAJ, PREDAVANJA
12.3.2019
V torek, 12. marca so na Gradu Komenda na Polzeli podelili nagrade zmagovalnim fotografijam fotografskega natečaja, ki je potekal pod okriljem UPI- ljudske univerze Žalec v okviru projekta z naslovom »Kakovost okolja vpliva na zdravje vseh« (ali na kratko »Okoljsko osveščeni«). Nagrade je podelila direktorica UPI Žalec Franja Centrih, prejeli pa so jih Ivan Lipičnik za prvo mesto ter Dragica Grobelnik in Vesna Anclin.

Ob tej priložnosti so pripravili tudi sklop zanimivih predavanj, in sicer so prikazali primer izgradnje omrežja za spremljanje parametrov okolja - onesnaženost zraka, ki ga je uvedla občina Škofja Loka (Esoft, Škofja Loka), izpostavili so vpliv neustreznega kurjenja z domačimi kurilnimi napravami na lesno biomaso na okolje (Projekt BB-CLEAN, KSSENA Velenje) ter vsebino energetskega svetovanja za občane, ki poteka na Občini Žalec za vse prebivalce Savinjske doline že od leta 2004 (projekt EN SVET). Sodelujoči na dogodku so predstavili tako nekatere pereče izzive, s katerimi se sooča naša dolina, kot tudi povsem konkretne rešitve, katerih uresničitev pa je odvisna od volje lokalnih skupnosti, še zlasti pa od občanov samih.

Projekt, katerega cilj je bil krepitev zavedanja o pomembnosti zdravega okolja in čistega zraka ter skrbi za bolj spoštljiv odnos do okolja in je potekal v okviru javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Spodnje Savinjske doline (v 80 % ga je sofinancirala Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in Evropski sklad za regionalni razvoj), se s koncem marca 2019 zaključuje, vsi rezultati projekta in aktivnosti pa bodo predstavljeni na posebnem dogodku po zaključku projekta.

Na sliki 1: Franja Centrih podeljuje prvo nagrado Ivanu Lipičniku
Na sliki 2: Del udeležencev predavanja.

Tone Tavčer