NOVI PREDSEDNIK DU POLZELA IGOR PUNGARTNIK
12.3.2019
V soboto, 9. marca  so imeli člani Društva upokojencev Polzela (DU) v dvorani Kulturnega doma na Polzeli redni letni zbor članov, ki pa je  bil tudi volilni. Po krajšem kulturnem programu, katerega so pripravili pevke Maltežanke, učenci OŠ Polzela in Vaški godci iz Andraža,  je predsednica Gertruda Terčak  predlagala delovno predsedstvo in ostale člane zbora.
 
Z vodenjem zbora  je nato nadaljevala delovna predsednica Zofka Zajc.  poročanju o delu članov DU Polzela v letu 2018 je najprej govorila predsednico,  Gertrudo Terčak, nato pa še tajnica, blagajničarka, predstavnice in predstavnike posameznih odborov in komisij, častnega razsodišča ter  Nadzornega odbora. Vsi so potem predstavili še plan dela za leto 2019, ki pa je podoben lanskemu. Ker v razpravi po podanih poročilih in planu dela za leto 2019 ni bilo nobenih dodatnih predlogov in pripomb, so člani društva vsa poročila in plane soglasno potrdili.

Ker je tokrat bil tudi volilni občni zbor, je najprej sledila razrešnica dosedanjemu vodstvu društva. Nato je delovna predsednica podala predloge za predsednika društva, člane Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča. Člani Društva upokojencev Polzela so soglasno potrdili predlagane članice in člane, in sicer: novi predsednik društva je  Igor Pungartnik, člani Upravnega odbora so:  Gertruda Terčak,  Marjana Šmajs,  Marjana Dobrišek,  Julijana Klemen,  Beti Mlakar,  Boris Turk,  Nika Svetko,  Nežika Vrščaj in  Mihaela Baloh, člani Nadzornega odbora so: Dorica Melanšek,  Milko Divjak in  Marjan Tratnik. Častno razsodišče sestavljajo:  Ida Rančigaj,  Rudi Divjak in  Drago Ulaga.

Poleg članov društva so se Občnega zbora udeležili tudi gostje. Med njimi je bil tudi župan  Jože Kužnik, ki je v svoji razpravi najprej pohvalil dosedanje vodstvo društva, novemu vodstvu pa zaželel veliko uspehov pri vodenju najštevilčnejšega društva na Polzeli. Med ostalimi gosti so jih pozdravili še: predsednik DU Andraž nad Polzelo  Milan Zabukovnik, predsednik Planinskega društva Polzela  Miro Jegrišnik, predsednik ZŠAM Savinjska dolina  Milan Pečnik, predsednik Gobarsko mikološkega društva Polzela  Franci Uratnik in predstavnik Kulturnega društva Polzela  Igor Pungartnik. Vsi so pohvalili delo v preteklosti in zaželeli, da bi z novim vodstvom društva prav tako uspešno sodelovali.

Pred zaključkom  se je  Gertruda Terčak, ki je društvo vodila kar 18 let zahvalila nekaterim članicam in članom društva za uspešno in požrtvovalno delo v preteklosti in jim v ta namen podelila zahvale. Dobili so jih:  Erna Drofenik,  Anika Tamše,  Joža Bizjak,  Neža Vrščaj,  Marica Hribernik in  Rudi Divjak.  Za posebna prizadevanja pa je  Marjana Šmajs dobila posebno priznanje. Prav tako pa je priznanje za minulo delo iz rok Marjane Šmajs dobila dosedanja predsednica društva. Gertruda Terčak, ki se je z nageljnom dobro mislijo zahvalila še poverjenicam in stalni delovni ekipi.

Po končanem uradnem delu se družabni del nadaljeval v mali dvorano kulturnega doma.

Na sliki: Novi predsednik Igor Pungartnik in dosedanja predsednica Gertruda Terčak, ki je društvo s 541 člani uspešno vodila kar 18 let.

Tone Tavčer