SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V ZNAMENJU CANKARJA
11.2.2019
Dan pred praznikom, tako po muzejih, trgih in drugih kulturnih prireditvah slavimo sadove slovenske literarne in kulturne zapuščine. Eden izmed največjih in najglasnejših, ki še vedno odmeva v času je bil Ivan Cankar, s katerim smo se sprehodili skozi osrednjo proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku, 7. februarja 2019 v Domu krajanov Andraž nad Polzelo. Sto let po njegovi smrti, ki smo jo obeležili decembra lani, so njegove misli in njegov jezik enako hrepeneči, lepi, neizprosni, močni in strastni. Budijo dušo in nam govorijo, da se moramo za svojo človeškost boriti.

Slavnostni govornik župan Jože Kužnik je po uvodnem pozdravu dejal, da s svojo navzočnostjo vsakdo izraža poklon slovenski kulturi v najširšem smislu besede in vsem njenim odtenkom. Pogled je namenil v leto, ki je za nami, v Cankarjevo leto v kulturnem smislu, globalno in dojemljivo.

Vlogo gostje večera je letos prevzela Vitezinja poezije 2017 dr. Glorjana Veber, mojstrica poezije, ki svoje strokovne članke objavlja v domačih in tujih literarnih revijah. Za poezijo je prejela več domačih in mednarodnih nagrad. Svoje pesmi nikoli ne govori na pamet, ampak na srce in iz srca in temu smo bili priča tudi na osrednji prireditvi.

Vrhunec dogodka pa je zagotovo bila podelitev Prešernovega cekina, katere prejemnik je postal Janko Germadnik za izjemen prispevek k ugledu in razvoju Občine Polzela na kulturnem področju - za avtorstvo knjige OBČINA SMO LJUDJE – 20 LET OBČINE POLZELA. Jezikovna in literarna znanja ter knjižničarske izkušnje predstavljajo dragoceno strokovno osnovo pri raziskovanju, ustvarjanju in pisanju knjig. Jezikovno bogato besedilo, predvsem pa berljiv slog, ki je že dolgo znana odlika avtorja, zrcali razvoj naše Občine Polzela. Obsežna knjiga na  253 straneh, je pod njegovim peresom nastajala skoraj dve leti. Avtor tekstualnega dela, Janko Germadnik, v knjigi nazorno predstavlja značilnosti Občine Polzela, geografski in zgodovinski razvoj, gospodarski utrip ter nastanek in razvoj občine. Podrobno so predstavljeni vsi kraji v občini, pomembnejše naravne in kulturne znamenitosti, društveno življenje, razvoj šolstva ter pomembne osebnosti. Besedilo bogatijo številne dokumentarne in umetniške fotografije ter obsežen seznam uporabljenih virov in literature. Pomembno pa je tudi to, da je knjiga prevedena v angleški jezik. S ponosom širimo informacijo o njej, knjigi, ki je naša lepa popotnica tudi za namene protokolarnih daril Občine Polzela. Za vse to in še mnogo več si Janko Germadnik zasluži globok poklon.

Kulturni program so sooblikovali člani Kulturnega društva Andraž, MePZ Andraž, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Marko Lesjak v vlogi Ivana Cankarja in Kulinarična sekcija Andraž. Prireditev je povezovala in v besedah barvala Valentina Plaskan Jordan.

Ko se dan pred praznikom ponovno sprašujemo, kaj nam zapuščajo vsa ta velika imena poezije in literature, Prešeren, Vodnik, Cankar, vsa ta imena, ki so slovenskemu narodu dobesedno napisala kulturo. Je eden izmed odgovorov srčnost. V najbolj prepoznavnem Cankarjevem delu Skodelica Kave, nam Ivan pove preprosto misel: Zakaj srce je pravičen sodnik in ne pozna malenkosti.«Poziva nas k temu, da skušamo vedno videti celoto, četudi nam kakšen del ne odgovarja popolnoma. Videti človeško drug v drugem in vedeti, da si »narod sodbo piše sam, ne frak ne talar mu je ne.«

Lidija Praprotnik