OBČNI ZBOR ČLANOV ŠPORTNEGA DRUŠTVA ANDRAŽ
11.2.2019
Članice in člani Športnega društva Andraž smo se v soboto, 19. januarja 2019, srečali na rednem programskem zboru članov. V društvo je vključenih 248 članic in članov. Zbora se jih je udeležilo 31. Pred uradnim delom smo si delno pogledali CD o izgradnji večnamenske brunarice in prireditve ob 40 letnici delovanja društva, z razvitjem prapora.

Iz poročila predsednika društva Simona Ograjenška smo slišali, da društvo skrbi za šport in rekreacijo občank in občanov naselij Andraža in Dobriča. Društvo nudi interesno vadbo šoloobveznih otrok, mladine in študentov, rekreacijo za vse starostne skupine in odprta tekmovanja. Skrbi za izobrazbo kadrov. Veliko denarja in prostega dela vloži v vzdrževanje in posodobitev igrišč z okolico.

V lanskem letu smo načrtovano dejavnost izvedli približno 90%. Praznovali smo 40 let delovanja. Na slovesnosti ob tem jubileju smo razvili »Društveni prapor«, ki je največji simbol povezovanja članic in članov v društvu. Na področju investicij smo asfaltirali igrišče za balinanje in pod za večnamensko brunarico, ter postavili večnamensko brunarico.

V letu 2018 smo za člane in članice organizirali štiri strelska tekmovanja z zračno puško. V moški konkurenci se pomerilo 28 strelcev. Za izbor najboljšega strelca smo upoštevali tri najboljše dosežke. Zmagal je Zdravko Zabukovnik, za kar je prejel pokal. Ženske se tekmovanj niso udeleževale. Snežne razmere so nam omogočile izvedbo 3. Rekreativnih smučarskih skokov. Absolutni zmagovalec je postal Jože Meklav, za kar je prejel pokal in spominsko uro. Planinska dejavnost se je odvijala po sprejetem planu. Ne izvedeni so ostali pohodi zaradi slabega vremena. Akcija »Samostojen obisk Gora Oljke in Sevčnika« lepo poteka. Vse več je ljubiteljev hoje.

Največkrat so na Gori Oljki, v letu 2018, bili:
1.    Zvonka Borovnik – 314 krat
2.    Milena Mešič        - 154 krat
3.    Cvetka Aristovnik - 104 krat
4.    Kristina Jelen          - 83 krat

Na Sevčniku pa:
1.    Milan Schmidt         - 99 krat
2.    Dragica Hriberšek    - 54 krat

Podeljene so jim bile posebne značke in praktična darila.

V jubilejnem letu smo za svoje opravljeno delo prejeli zlato plaketo ZŠD Polzela in Priznanje župana občine Polzela Jožeta Kužnika.

V letošnjem letu bomo v celoti zaključili izgradnjo brunarice, nadaljevali z ureditvijo društvenih prostorov. Nudena bo vsa dosedanja dejavnost. Na novo bomo pričeli z balinanjem in tekmovanjem v šestih disciplinah, za izbor »Najbolj športnega zaselka bivše KS Andraž«.

Simon Ograjenšek