OBČNI ZBOR ČLANOV KO ZB ZA VREDNOTE NOB ANDRAŽ
11.2.2019
Članice in člani KO ZB za vrednote NOB Andraž smo se v nedeljo, 3. februarja 2019, srečali na rednem programskem zboru članov. V društvo je vključenih 58 članic in članov. Zbora se je udeležilo 35 članic in članov, tovariši in tovarišice iz Združenja ZB za vrednote NOB Žalec in vseh sosednjih Krajevnih organizacij, ter predstavniki društev s sedežem v Andražu.

Zbrane je nagovoril predsednik tovariš Jože Krk. Podal je poročilo o opravljenem delu za leto 2018. Iz poročila je razvidno, da veliko skrb namenjamo ohranjanju spominskih obeležij, sodelovanju na prireditvah in slovesnostih v spomin dogodkom iz NOB, ko so se naši predniki z orožjem postavili v bran naše domovine in za njo marsikateri dali življenje.

Ponosni smo, da smo v letu 2018 spremenili napis in obnovili spominsko obeležje v Pirnih Lokah (ob cesti Andraž – Ložnica pri Velenju), saj prejšnji zapis ni odražal obeležja namenjenega borcema, katera sta tu izgubila življenje. Obnavlja se tudi obeležje na Gori Oljki.

Ponosni smo na slovesnost pri obeležju ameriškim padalcem, katera je prerasla v državniške okvire in ponazarja slovensko – ameriško prijateljstvo in zavezništvo. Za obnovo obeležij in za slovesnost slovensko – ameriškega prijateljstva in zavezništva se zahvaljujemo županu Jožetu Kužniku, ki s svojimi dejanji spoštuje tradicije NOB.

Pristopili smo k obnovi društvenega prapora. Pridobili smo še enega praporščaka in uniformo za njega, kar bo omogočalo še večjo prisotnost našega največjega simbola na slovesnostih v čast graditeljev naše domovine.

V letu 2018 je organizacija ZB NOB Slovenije praznovala 70. letnico delovanja. Ob počastitvi tega jubileja so bila podeljena posebna priznanja za minulo delo v organizaciji. Iz KO ZB za vrednote NOB Andraž smo na osnovi kriterijev predsedstva zveze, predlagali eno članico in štiri člane in sicer:
1.    Tov. Faniko DOBNIK
2.    Tov. Jožeta SITARJA
3.    Tov. Antona BLAGOTINŠKA
4.    Tov. Srečka RAJHA
5.    Tov. Simona OGRAJENŠKA

Navedeni so na zboru prejeli ta priznanja.

Veseli smo, da je Občina Polzela na akademiji ob 20. letnici Občine podelila plaketi Občine Polzela za 2018 našima članoma tov. Antonu Blagotinšku in tov. Antonu Brunšku. Navedena člana delujeta na različnih področjih.

V letošnjem letu se bomo v čim večjem številu udeleževali načrtovanih slovesnosti, zaključili obnovo spomenika na Gori Oljki, pristopili k zamenjavi plošče na osrednjem spomeniku v Andražu. Sledilo je tovariško srečanje.

Simon Ograjenšek