KRONIKA OD DNE 1. 11. 2018 DO 30. 11. 2018
6.12.2018
2. 11. so bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini goriva iz treh kombiniranih vozil v Ločici ob Savinji. Neznani storilci so preko noči iz treh parkiranih kombiniranih vozil odtujili okoli 170 litrov goriva in s tem lastnika vozil oškodovali. Policisti še zbirajo obvestila in bodo v zvezi kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

9. 11. so bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na Poti na Vimperk na Polzeli, kjer je neznani storilec iz hiše odtujil denar. Policisti še zbirajo obvestila in bodo v zvezi kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

12. 11. so bili policisti PP Žalec obveščeni o kaznivem dejanju Grožnja in sicer je občan Polzele preko SMS prejel grožnjo s strani znane osebe. Policisti so zoper storilca napisali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

13. 11. so bili policisti PP Žalec obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo na Bregu pri Polzeli, kjer je neznani storilec iz hiše odtujil denar in nakit. Policisti še zbirajo obvestila in bodo v zvezi kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

25. 11. so bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini mobilnega telefona in sicer je oškodovanec mobilni telefon pred gostinskim lokalom na Polzeli odložil na streho vozila in ga tam pozabil. Čez nekaj minut se je vrnil do vozila, vendar mobilnega telefona ni bilo več, saj ga je odtujil neznan storilec. Policisti še zbirajo obvestila in bodo v zvezi kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Drugih varnostno problematičnih dogodkov povezanih s kaznivimi dejanji in prekrški po Zakonu o prekrških zoper javni red in mir na območju Občine Polzela policisti PP Žalec v mesecu novembru niso obravnavali.

Bliža se čas božičnih - novoletnih praznikov in žal tudi čas množične uporabe pirotehnike. Uporaba petard in drugih pirotehničnih izdelkov pomeni objektivno nevarnost za ljudi in njihovo premoženje, žrtve pa so ponavadi otroci. Policisti ugotavljajo, da se ob različnih osebnih praznovanjih, praznovanjih božiča, novega leta, velike noči in ob drugih priložnostih, množično uporabljajo različne vrste pirotehničnih izdelkov. Pri tem prihaja tudi do številnih telesnih poškodb, kršitev javnega reda in miru, do povzročanja materialne škode ter pritožb občanov nad pretirano, nehumano in objestno uporabo petard. Prav tako policisti ugotavljamo, da večini otrok, ki na nedovoljen način uporabljajo pirotehnične izdelke, le-te kupijo njihovi starši, saj jih sami ne morejo kupiti na legalen način.

Področje uporabe in prometa s pirotehničnimi izdelki ureja Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (ZEPI), ki razvršča posamezne pirotehnične izdelke v kategorije, določa tehnične zahteve za izdelke ter pogoje za uporabo.

Zakon pirotehnične izdelke deli na:
kategorija 1: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih;
kategorija 2: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo majhno nevarnost in povzročajo nizko raven hrupa ter so namenjeni uporabi na omejenih območjih na prostem;
kategorija 3: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo srednje veliko nevarnost in so namenjeni uporabi na prostem, na velikih odprtih območjih in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi;
kategorija 4: ognjemetni izdelki, ki predstavljajo veliko nevarnost in so namenjeni za uporabo le strokovno usposobljenim osebam (splošno znani kot »ognjemetni izdelki za poklicno uporabo«) in katerih raven hrupa ni škodljiva za zdravje ljudi.

KDO SME NABAVLJATI IN UPORABLJATI PIROTEHNIČNE IZDELKE?

Pirotehničnih izdelkov posamezne kategorije ni dovoljeno prodajati osebam, ki so mlajše od:
– 14 let za kategorijo 1,
– 16 let za kategorijo 2,
Ne glede na ta zakonska določila je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi
osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov. Prodajalec sme od osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev za nakup pirotehničnih izdelkov, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb.

Prodaja, posest in uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (vseh vrst petard), je v Republiki Sloveniji prepovedana.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 1. januarja.

Fizičnim osebam je prepovedana:
– predelava pirotehničnih izdelkov zaradi povečanja učinka;
– uporaba pirotehničnih izdelkov v drugih predmetih;
– lastna izdelava pirotehničnih izdelkov ali zmesi;
– preprodaja pirotehničnih izdelkov.

NA KAJ MORAMO BITI POZORNI PRI NAKUPU PIROTEHNIČNIH IZDELKOV?
Kupci pirotehničnih izdelkov, če že morate, kupite takšne izdelke le v trgovinah, ki imajo za prodajo teh izdelkov dovoljenje. Izogibajte se nakupu »pod roko« pri raznih preprodajalcih, saj za kakovost teh izdelkov nihče ne jamči.

OB NAKUPU OD PRODAJALCA ZAHTEVAJTE:

- Potrdilo, da je za konkretni izdelek Ministrstvo za notranje zadeve izdalo dovoljenje za uporabo;
- Navodila za uporabo izdelka, ki morajo biti napisana v slovenskem jeziku in obvezno priložena vsakemu izdelku.
Pred uporabo izdelkov navodila temeljito preberite in jih ob uporabi tudi upoštevajte.

KJE JE PREPOVEDANA UPORABA PIROTEHNIČNIH IZDELKOV?
Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je prepovedana v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so proizvedeni, namenjeni in označeni za tako uporabo.
Uporaba pirotehničnih izdelkov je dovoljena samo v skladu z navodili proizvajalca.


NEVARNOSTI IN NEPRAVILNOSTI PRI UPORABI PIROTEHNIČNIH IZDELKOV:
- Pri spravljanju petard v žep brez ustrezne embalaže lahko pride do drgnjenja in s tem do aktiviranja petarde;
- Aktiviranje in odlaganje v različne predmete (steklenice, poštne nabiralnike…);
- Aktiviranje petard z združitvijo več izdelkov skupaj (lepljenje z lepilnim trakom…);
- Nekontrolirano metanje petard v množico;
- Ponovno pobiranje petard, ki so »zatajile«, misleč, da ni povzročen vžig.