JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA IN STALNIH DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA OBČINE POLZELA ZA MANDATNO OBDOBJE 2018-2022
5.12.2018
Na podlagi 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 5/16), Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja


JAVNI POZIV
za predlaganje kandidatov za člane  
Nadzornega odbora in stalnih delovnih teles Občinskega sveta Občine Polzela
za mandatno obdobje 2018-2022


Dokumenti: