OBČINSKI SVET OBČINE POLZELA JE KONSTITUIRAN
5.12.2018
V torek 4. decembra se je v sejni sobi Občine Polzela na konstitutivni seji sestal novoizvoljeni sestav Občinskega sveta Občine Polzela v mandatu 2018-2022. Prve redne seje se je udeležilo vseh 17 svetnic in svetnikov. Sejo je vodil najstarejši član novoizvoljenega občinskega sveta Mihael Frankovič.

V uvodu konstituiranja občinskega sveta je Barbka Zupan Cimperman, predsednica Občinske volilne komisije, predstavila Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Polzela in Poročilo o ugotovitvi izida glasovanja na volitvah župana Občine Polzela, dne 18. novembra 2018.  Na volitvah župana Občine Polzela dne 18. 11. 2018,  je od 4992 volivcev po volilnem imeniku, glasovalo 2550 volivcev, oziroma 51,08 odstotkov volivcev. S potrdilom ni glasoval nihče.  Za župana je bilo oddanih  bilo 2547 glasovnic, od tega veljavnih 2370 glasovnic in  neveljavnih 177 glasovnic.  Za člane v občinski svet pa je bilo oddanih 2550 glasovnic, od tega veljavnih 2517 glasovnic, neveljavnih pa 33 glasovnic.

V novem sestavu občinskega sveta, ima Gibanje za Občino Polzela – Lista Jožeta Kužnika šest mandatov (Ivan Kapitler, Martina Lipičnik, Darko Hlupič, Aljaž Košec Felix Skutnik in Blaž Turnšek), SDS štiri mandate (Mihael Frankovič, Dragica Sternad Pražnikar, mag. Andrej Sevčnikar in Silva Meklav), NLER – Nestrankarska lista za enakomeren razvoj tri mandate (Marko Slokar, Bojana Kralj Kos in Monika Blagotinšek), DESUS dva mandata (mag. Marjan Močnik in Milan Pečnik), po en mandat pa SAB (Anton Kanduti) in SD (Aleš Trbežnik).

Na 1. seji so svetniki že imenovali Komisijo za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, ki je najpomembnejše stalno delovno telo občinskega sveta. Komisijo sestavljajo Felix Skutnik, kot predsednik in mag. Andrej Sevčnikar, Bojana Kralj Kos, mag. Marjan Močnik in Aleš Trbežnik, kot člani komisije.

Na koncu je sledila še slovesnost. Predsedujoči Mihael Frankovič, je županu Jožetu Kužniku nadel protokolarno ovratnico kot župansko insignijo. Je simbol občine, s katerim župan preda ali sprejme funkcijo in ga nosi ob protokolarnih priložnostih. Osrednji del insignije je občinski grb ostali elementi, ki tvorijo verigo, pa simbolizirajo geografsko razgibanost Občine Polzela.

Sledil je še pozdravni nagovor župana Jožeta Kužnika, v katerem je čestital vsem novoizvoljenim in potrjenim članom in članicam občinskega sveta ter zaželel uspešno delo in dobro sodelovanje.

Alenka Kočevar