SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL EUP 39 KPR LS V NASELJU LOČICA OB SAVINJI Z OZNAKO LOČICA IV
6.11.2018
Dokumenti:
Dokumenti: