POLICIJSKA KRONIKA
9.7.2018
Policijska kronika za mesec junij 

10. 6. smo bili policisti PP Žalec obveščeni o tatvini denarja iz denarnice v gostinskem lokalu Bar TAS Polzela. Neznani storilec je pri omenjenem dejanju dne 9. 6. 2018 izkoristil nepazljivost uslužbenke ter iz denarnice, ki jo je uslužbenka imela v skladiščnih prostorih, odtujil denar ter jo s tem oškodoval. Policisti še zbirajo obvestila in bodo na Okrožno državno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

V mesecu juniju smo bili policisti PP Žalec obveščeni tudi o dveh kršitvah javnega reda in miru na javnem kraju in sicer je do ene kršitve prišlo v Podvinu pri Polzeli, do druge pa v naselju Polzela. Zoper kršitelje smo policisti napisali odločbi o hitrih postopkih za kršitev javnega reda in miru.

Na območju Občine Polzela sta se v mesecu juniju pripetile tudi dve prometni nesreči z materialno škodo. V enem primeru je šlo za povoženje divjadi na regionalni cesti Polzela – Andraž, druga pa se je pripetila na parkirišču pri TUŠ-u na Polzeli. Policisti smo v obeh primerih preverili pogoje udeležencev za udeležbo v cestnem prometu, ker pa so bili pogoji izpolnjeni, smo odstopili od ogleda kraja prometne nesreče.

Ker so se pričele šolske počitnice in s tem povezane dopustniške dni in uživanje v kopališčih policisti v nadaljevanju opozarjamo na previdnost.

Četudi je vodna osvežitev v vročih poletnih dneh več kot prijetna, ne smemo pozabiti na osnovne varnostne ukrepe. Upoštevajte jih, lahko vam rešijo življenje.

•    Ne skačite v vodo, ko ste vroči in potni: telo se mora postopno privaditi na temperaturo vode.
•    Ne puščajte otrok brez varstva pri obali ali bregovih jezer, rek, še manj v vodi: otroci ne poznajo nevarnosti. Starše in vzgojitelje opozarjamo, naj budno pazijo na otroke, ki se igrajo ob vodi, pa čeprav plitvi.
•    Vodne blazine in drugi pripomočki za plavanje ne zagotavljajo popolne varnosti v globoki vodi, ker ne nudijo nobene varnosti.
•    Nikoli ne plavajte s polnim, pa tudi ne s popolnoma praznim želodcem, po obilnem obroku počakajte najmanj dve uri, izogibajte se alkoholni pijači.
•    Ne skačite v motno vodo, v plitvine ali na neznanih mestih: neznane situacije so zelo nevarne.
•    Upoštevajte vremenske razmere. Ne plavajte sami na daljših razdaljah: tudi zelo dobro utrjeno in izurjeno telo lahko premaga trenutna slabost.
•    Vzvalovljeno morje in morski tokovi praviloma odnašajo kopalce od obale.
•    Na kopališčih se ravnajte po določbah kopališkega reda in znakov, postavljenih na kopališču, ter po odredbah in navodilih reševalca iz vode in druge osebe, ki je zadolžena za vzdrževanje reda na kopališču.
•    Uporabljajte kopališke naprave glede na svoje znanje plavanja brez nevarnosti za svoje zdravje in življenje.
•    Brzice skrivajo presenečenja in pasti. Ravnajte premišljeno in ne izzivajte narave. Pred spustom zberite čim več podatkov o reki in poskrbite za ustrezne ukrepe za varnost in reševanje.
•    Na kopališčih storilci kaznivih dejanj ne počivajo. Previdnost pred priložnostnimi tatovi, spolnimi nasilneži in drugimi, ki se lahko pojavijo na kopališčih, zato ne bo odveč. Pazite na druge in njihovo premoženje. Če bomo vsi tako ravnali, bo zagotovljena večja varnost.
•    Pred plavanjem ne popivajte in s prijatelji ne stavite, da ste sposobni na primer preplavati bližnjo gramoznico.
•    Bodite previdni pri hoji ob vodi, še zlasti če hodite po strmih bregovih rek, kjer se zdrs lahko tragično konča. Starši še posebej pri tem pazite na svoje otroke.


PP Žalec