OBJAVA STALIŠČ DO PRIPOMB IZ JAVNIH RAZPRAV IN JAVNE RAZGRNITVE OPN
3.7.2018
Objava stališč do pripomb iz javnih razprav in javne razgrnitve OPN- spremembe in dopolnitve in okoljskega poročila.
Dokumenti: