PRAVILA ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA V OBČINSKEM GLASILU POLZELAN
12.5.2018
Na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS št. 41/2007, 103/07, 105/08, 98/13), uredništvo Polzelana, poročevalca Občine Polzela, objavlja


Pravila za izrabo časopisnega prostora
v občinskem glasilu Polzelan, poročevalec Občine Polzela
za namen izvedbe predčasnih volitev v Državni zbor Republike Slovenije,


ki bodo potekale 3. junija 2018I.

Občinsko glasilo Polzelan, poročevalec Občine Polzela bo na svojih straneh omogočil vsem organizatorjem volilne kampanje enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih sporočil.
Objava volilnih vsebin bo možna v majski številki, ki bo izšel 25. maja 2018.

II.
Za volilne oglase velja redni cenik:
    cela stran na zadnji strani – 1/1 A4…….250 EUR,
    cela stran – 1/1 A4………………….…..150 EUR,
    pol strani – ½ A4 ……………………....100 EUR,
    četrtina strani – ¼ A4 …………….....….60 EUR,
    osmina strani – 1/8 A4 ………………… 30 EUR.

Cene so brez DDV.

V ceni ni vključena grafična priprava oglasa, za katero priskrbi naročnik.


III.

Naročila volilnih oglasov sprejemamo po e-pošti na naslov urednistvo-polzelan@polzela.si
do 17. maja 2018.

IV.

Stran in mesto volilnega oglasa (razen zadnje strani) določi glavna in odgovorna urednica Polzelana, poročevalca Občine Polzela, pri čemer se upošteva vrstni red naročila in velikost oglasa.

Polzela, 20. 4. 2018

Alenka Kočevar l.r.
Glavna in odgovorna urednica