INOVACIJE IN SPODNJA SAVINJSKA DOLINA
6.2.2018
Občine Spodnje Savinjske doline ter partnerji podjetniškega podpornega okolja Razvojna agencija Savinja in Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec bodo tudi letos sodelovali pri izvedbi razpisa »Inovator leta Spodnje Savinjske doline«.

Razpis že šesto leto zapored poteka na medobčinski ravni in sicer sodelujoče Občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec že pred objavo razpisa namenijo sredstva za izvedbo, ki se v 90 % namenijo za denarne nagrade nagrajenim 5 najbolje ocenjenim inovacijam. Omeniti je potrebno, da je razpis v tem smislu dokaj edinstven, saj se na podobnih tekmovanjih tudi na višjih nivojih inovatorjem podeljujejo le priznanja.

Izbrana sedemčlanska Komisija za ocenjevanje deluje po zastavljenem Pravilniku, ocena posamezne inovacije pa je sestavljena iz več kriterijev, od katerih se še poseben poudarek namenja inovativnosti.  
Kvaliteto nagrajenih inovacij se zagotavlja s predpisano minimalno oceno, ki jo morajo nagrajene inovacije dosegati, potrdi pa jih na koncu še svet županov sodelujočih občin.

Tako je bilo do sedaj skupaj nagrajenih že 24 inovacij in 40 inovatorjev. Inovacije zagotavljajo rešitve z najrazličnejših področij človeškega delovanja, od osnovnih pripomočkov za gospodinjsko rabo, do raznih kmetijsko obdelovalnih in industrijskih strojev, elektronskih naprav, inovativnih rešitev družbeno socialnega okolja ter celo specializiranih naprav za medicinsko diagnostiko.   

Od nagrajenih inovacij jih je nekaj zelo uspešno kandidiralo tudi na regionalnem in državnem nivoju.

Aktualni razpis »Inovator leta Spodnje Savinjske doline 2017« bo s koncem meseca februarja objavljen po vseh občinskih glasilih in spletnih straneh sodelujočih občin in partnerjev, prijave pa se bodo zbirale do konca meseca marca na RA Savinja.

Na fotografiji:
Nagrajenci lanskega razpisa; zaključna slovesna podelitev z OŠ Vransko.
Avtor T. Tavčar

Pripravil:
Dejan Jazbinšek
Razvojna agencija Savinja