POZIV OŠKODOVANCEM PO POPLAVAH IN MOČNEM VETRU, V ČASU MED 11. IN 13. DECEMBROM 2017
9.1.2018
Vse oškodovance po poplavah in močnem vetru pozivamo, da nastalo škodo na stvareh
prijavijo na Občino Polzela, najkasneje do petka, 19. 1. 2018, do 10. ure.


Škodo prijavite na:
-    Obrazcu 1 (KMETIJSKA ZEMLJIŠČA),
-    Obrazcu 3 (UNIČEN OBJEKT),
-    Obrazcu 4 (DELNA ŠKODA NA OBJEKTIH),
-    Obrazcu 5 (GRADBENO INŽENIRSKA INFRASTRUKTURA – transportna infrastruktura, industrijski cevovodi, vodni objekti in drugo).

V času med 11. in 13. decembrom 2017 so poplave in močan veter prizadele posamezna območja Republike Slovenije. Uprava RS  za zaščito in reševanje je pozvala prizadete občine, da ogledajo in pripravijo prvo ocenjeno škodo. Na poziv so škodo prijavile 102 občine. Po prvih zbirnih ocenah bo škoda presegala 0,3 promile državnega proračuna, zato je izpolnjen pogoj za izdajo sklepa  o pričetku ocenjevanja škode.

Škodo na gozdnih cestah ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih Direkcija RS za vode, na kulturnih dediščinah Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah Direkcija RS za infrastrukturo, na elektrovodih in železnicah pa Ministrstvo za infrastrukturo.
Dokumenti: