DESETO JUBILEJNO OCENJEVANJE ZELIŠČNIH LIKERJEV "ANDRAŽEVEC"
6.12.2017
Deseti jubilej Andraževca smo realizirali 17. novembra 2017, kot se za okroglo obletnico spodobi. V dvorani Doma krajanov v Andražu se nas je zbralo kar 74. Ocenili smo 22 vzorcev, med katerimi je ocenjevalna komisija izbrala tokrat 6 najžlahtnejših, ki so prejeli zlata priznanja.

Člani odbora za izvedbo prireditve so že teden prej dostavili pridelovalcem enake ½ litrske steklenice za vzorce pridelanega zeliščnega likerja, ki ga pridelujemo pretežno po recepturah za Jägermeister. Steklenice so pridelovalci na začetku prireditve dostavili sprejemni komisiji, ki je vzorce opremila z izžrebano številko. Tako je vsak pridelovalec vedel, katera izžrebana številka pripada njegovemu vzorcu. Sledilo je šifriranje vzorcev - s tem se zagotovi popolna anonimnost vzorcev in se odpravi vsak dvom o možnosti pristranskega ocenjevanja. Vzorce razporejene po šifrah od 1-22 je članica komisije dostavljala petim ocenjevalcem. Vsak zase je ocenil vonj, barvo, okus in harmoničnost vzorca z oceno 1 za slab vzorec in oceno 5 za najboljši vzorec. Tako bi vzorec lahko dosegel: 4 lastnosti x 5 točk = 20 točk x 3 ocenjevalci = 60 točk. (Enako, kot pri ocenjevanju smučarskih skokov komisija prečrta najvišjo in najnižjo oceno, zato se upoštevajo za rezultat le ocene treh ocenjevalcev). V skladu s pravilnikom DU Andraž za ocenjevanje zeliščnega likerja je sledilo dešifriranje vzorcev in podelitev priznanj, ki so jih bili veseli prav vsi pridelovalci.

Ob deseti obletnici smo se spomnili začetkov pridelovanja in ocenjevanja zeliščnih likerjev. Trije prijatelji Franc Rebernik, Drago Jamnikar in Srečko Rajh smo se pomladi leta 2008 v Frančkovi kleti dogovorili, da bomo nabirali rože, plodove, zeli in korenine in pridelovali Jägermeister. Iz knjig in spleta smo povzeli nekaj receptur, žganja je Franc tisto zimo nakuhal dovolj, travniki in gozdni robovi naših območij so polni lepih in zdravih rastlin, torej smo imeli vse potrebno za začetek.

Kmalu smo izvedeli, da je na območju Andraža in Dobriča še več pridelovalcev. Prav vsak je zatrjeval, da je njegov zeliščni pripravek najboljši, zato smo sklenili, da vzorce neodvisno in pošteno ocenimo. Ocenimo predvsem zato, da razveselimo posameznike, ki niso zelo prepričani o kakovosti in da vzpodbudimo v smeri izboljšanja tiste z nekoliko slabšim pridelkom. Že prvo ocenjevanje smo organizirali pod okriljem DU Andraž, kot razvedrilno prireditev, kjer ob kozarčku, dobri hrani in živi glasbi poteka ocenjevanje, ki se zaključi s podelitvijo priznanj. Že prva leta smo upoštevali mnenje, da Jägermeister ni najprimernejše ime zeliščnega likerja našega lokalnega območja. Na enem od ocenjevanj smo opravili anketo in med tremi predlaganimi imeni je prejel največ podpore "Andraževec".

Deseto jubilejno ocenjevanje Andraževca je potekalo 17. novembra 2017 med 18. in 24. uro. Med ocenjevanjem so prisotne v dvorani zabavali trio "Top Band" in Vaški muzikanti. Predsednik ocenjevalne komisije Srečko Rajh je ocenil letošnje vzorce za najboljše doslej, na kar kaže tudi bera: 2x bronasto, 14x srebrno in 6x zlato priznanje. Priznanja so podelili Franc Rebernik - predsednik odbora za izvedbo Andraževca, Emilijan Zabukovnik - predsednik DU Andraž, Branko Horvat – podžupan pobratene občine Destrnik-Sv. Urban in Marjan Močnik - podžupan Občine Polzela. Prireditev je povezoval Drago Jamnikar, ki se je ob zaključku v imenu organizatorja DU Andraž, Odbora za izvedbo Andraževca, zahvalil vsem prisotnim in še posebej vsem, ki so materialno, organizacijsko in drugače pripomogli k realizaciji. Poslovili smo se z majhnim spominkom - steklenico Andraževca.

Srečko Rajh