DELOVNI OBISK PREDSTAVNIKA NZS IN MNZ CELJE.
6.12.2017
Po uspešni sezoni 2016/2017 v Nogometnem društvu Polzela je društvo obiskal predstavnik Nogometne zveze Slovenije (NZS), vodja za  infrastrukturo  Dane Jošt in predsednik Medobčinske nogometne zveze Celje  (MNZ) Vlado Močnik.

V uvodu je navzoče predstavil predsednik Nogometnega društva Polzela, Peter Hudej, ki je gosta seznanil o delovanju društva skozi leta in jima predstavil samo infrastrukturo, ki je v uporabi. Predsednik Zveze športnih društev občine Polzela Ivi Kapitler je pohvalil interes podpore NZS, pri uresničevanju kratkoročne in dolgoletne vizije razvoja nogometa na Polzeli. Vodja za infrastrukturo pri NZS Dani Jošt je poudaril, da je  NZS zadnjih nekaj let pospešeno gradila in vlagala v center Brdo in se v letu 2018 pospešeno pripravljajo in vzpodbujajo občine za razvoj infrastrukture, zato je NZS pristopila k aktivnejšemu uresničevanju projekta NZS 2020: strokovne podlage za prostočasno infrastrukturo. Tako bodo stroke na NZS opravile pionirsko delo in z lokalnim skupnostim pristopile k uresničitvi za bolj smotrne plane, prostorske dokumente, načrte in posledično izvedbo investicij objektov in naprav za rastoči prosti čas. Zaradi potreb in razsežnosti bo prioriteta nogometna infrastruktura v lokalnih skupnostih. Cilj NZS je višja stopnja priprave investicij na vsaj 40-tih lokacijah do konca leta 2020, pri čemer je v igri tudi občina Polzela s tako pričakovanim spremljajočim objektom na Bregu pri Polzeli. Župan Jože Kužnik je predstavil tudi projekte in vizijo Občine Polzela, ki si seveda želi, da postane prepoznavna po vzpodbujanju in udeleževanju otrok in mladine v zdrav življenjski slog in s tem tudi boljšo infrastrukturo, tako za mlade nogometaše kot tudi za občane občine. S strani  NZS in vodje za infrastrukturo imajo popolno podporo in prizadevanje k uresničitvi kratkoročnega in dolgoročnega plana.

Predsednik Nogometnega društva Polzela, Peter Hudej je prisotne seznanil, da se pri Nogometnem društvu Polzela s pomočjo Zveze športne društev občine Polzela in lokalnimi privrženci nogometa, pospešeno pripravljajo na izdajo Monografije igranja nogometa na Polzeli, ki bi jo radi izdali prihodnje leto ob občinskem prazniku Občine Polzela.

Tone Tavčer

Na sliki: Z delovnega obiska na Gradu Komenda na Polzeli.