MLADE SMO SEZNANILI S PROSTOVOLJNIM DELOM
6.12.2017
Andraž nad Polzelo, 1. 2. 2017 – Prostovoljno delo je delo, ki ga po svoji svobodni odločitvi in brez pričakovanja materialnih koristi opravlja posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist. To so med drugim povedali prostovoljci Rdečega križa mladim prostovoljcem iz Podružnične osnovne šole Andraž nad Polzelo.

Predsednica Krajevne organizacije Rdečega križa Andraž nad Polzelo Mateja Borovnik in sekretar RKS – Območnega združenja Žalec Matjaž Črešnovar sta mlade povabila k sodelovanju pri prostovoljnem delu. Tako bodo že lahko v decembru obiskovali starejše in jim delali družbo.

Po predstavitvenem filmu, ki je prikazal različna področja prostovoljstva, so mladi izvedeli, da so prostovoljci že, ko sošolcem pomagajo pri pisanju domačih nalog, ali pa ko sosedom pomagajo pri spravilu drv. Njihove pomoči so veseli tudi v Krajevni organizaciji Rdečega križa Andraž nad Polzelo, kjer pomagajo oblikovati krajši kulturni program na srečanju starejših, kasneje pa se bodo lahko vključili tudi v prostovoljno delo domače krajevne organizacije. Izvedeli so tudi, da prostovoljci Rdečega križa pomagajo socialno ogroženim pri nakupu hrane, oblačil, obutve in plačilu položnic, obiskujejo starejše ter za sokrajane organizirajo zdravstveno-vzgojna predavanja.

Slika: Mateja Borovnik, predsednica Krajevne organizacije RK Andraž nad Polzelo, pri predstavljanju organizacije osnovnošolcem.