TRETJI DEFIBRILATOR V OBČINI POLZELA
14.11.2017
Občine Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko smo skupaj z Zdravstvenim domom >dr. Jožeta Potrate< Žalec v okviru razpisa za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti Republike Slovenije Ministrstva za zdravje, pridobili nepovratna sredstva za nakup avtomatskih zunanjih defibrilatorjev - AED z zunanjo omarico.

Višina dodeljenih sredstev je 10.000 evrov, katera bodo porabljena za sofinanciranje nakupa petih defibrilatorjev, in sicer dveh za Zdravstveni dom Žalec ter po en za Zdravstveno postajo Polzela, Vransko in Prebold.

V Občini Polzela je nov defibrilator nameščen na zunanji steni pred vhodom v Zdravstveno postajo na Polzeli. To je že tretji defibrilator v mreži javno dostopnih defibrilatorjev na območju Občine Polzela. Ostala dva sta na voljo še na Gasilskem domu Polzela in Gasilskem domu v Andražu. Vse naprave so javno dostopne 24 ur dnevno, vse dni v letu.

FOTO: Nov defibrilator na Zdravstveni postaji Polzela

Alenka Kočevar