SANACIJA STREHE NA DOMU KRAJANOV V ANDRAŽU
14.11.2017
Zaradi dotrajanosti strešne konstrukcije in kritine, je Občina Polzela v izogib nastajanju še večje škode prekrila streho Doma krajanov v Andražu. Celotna sredstva za investicijo v višini 47.000 evrov, je zagotovila občina iz svojih proračunskih sredstev.

Dela je izvajal KEJA, Janko Keblič s. p. iz Polzele.  V sklopu investicije je bila odstranjena obstoječa dotrajana strešna kritina z žlebovi, sanirani dotrajani leseni deli strešne konstrukcije, izveden zračni most ter nameščena nova opečna kritina v obsegu 573 m2. V sklopu obnovitvenih del so bili zamenjani tudi žlebovi in odtočne cevi,  na novo je pozidan dimnik,
nameščen strelovod in  pobarvani napušči.   

Foto: Nova streha na več kot 50 let starem objektu predstavlja del mozaika urejene podobe kraja.

Matjaž Murgelj