PO NOVI CESTI DO DOMA KRAJANOV V ANDRAŽU
15.11.2017
Občina Polzela je v preteklem mesecu, po že predhodno izdelani projektni dokumentaciji podjetja Blan d. o. o., izvedla obnovo 750 m dolgega odseka kategorizirane lokalne ceste v Andražu nad Polzelo z oznako LC 490 331, od križišča z regionalno cesto Polzela – Velenje, do Doma krajanov v Andražu. Grebena dela je po že preverjeni tako imenovani in-situ tehnologiji obdelave obstoječe voziščne konstrukcije, izvajalo avstrijsko podjetje TERRAMIX, ki ima za tovrstno gradnjo patentirano tehnologijo, asfalterska dela pa Strabag d. o. o. iz Ljubljane. Vrednost celotne obnove je znašala nekaj manj kot 115.000 evrov.

Velika prednost obnove cest po tej tehnologiji ni samo v ceni in hitrosti gradnje, ampak  predvsem v tem, da je okolju prijazna, ker ne povzroča gradbenih odpadkov za razliko od klasične metode obnov, ko je potrebno odstranjevati velike količine obstoječega dotrajanega asfalta in neustreznega izkopnega materiala.

Po metodi TERRAMIX se kompletna obstoječa cesta, s specialnimi stroji, zmelje skupaj s hidravličnim vezivom v debeli 35-40cm v stabilizirano podlago, ki se sočasno utrdi in pripravi za nadaljnje asfaltiranje.

Nadzor nad gradnjo je izvajalo podjetje Brasteh, tehnično svetovanje Zvonimir Britovšek, s.p. iz Ljubljane.

Matjaž Murgelj