ZBORI OBČANOV
16.11.2017
Na podlagi 65. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16) župan Občine Polzela sklicujem

ZBORE OBČANOV

za naselje ANDRAŽ
dne, 27. novembra 2017,ob 18. uri, v Domu krajanov v Andražu

za naselja POLZELA, OROVA VAS in ZALOŽE
dne, 28. novembra 2017, ob 18. uri, v Kulturnem domu na Polzeli

za naselji LOČICA in BREG
dne, 29. novembra 2017, ob 18. uri, v Gasilskem domu v Ločici

za naselji DOBRIČ in PODVIN
dne, 30. novembra 2017, ob 18. uri, v Zidanici Župerl v Dobriču


Na zborih občanov bo predstavljen predlog Dolgoročne strategije Občine Polzela za obdobje 2018-2028. Na spletni strani občine si lahko predlog strategije tudi preberete in v času javne razprave, ki poteka do 8. 1. 2018  podate pripombe in predloge. Le te lahko pošljete po pošti na naslov Občine Polzela ali na elektronski naslov: obcina.polzela@polzela.si.

Jože Kužnik, župan